Algemene voorwaarden, Privacyverklaring, Disclaimer

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de VBO Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij, de VBO Beroeps- en gedragscode en Het reglement op de Tuchtrechtspraak welke wij als VBO-kantoor hanteren/ volgen.

Privacyverklaring

Dichtbij Makelaardij b.v. (hierna te noemen: Dichtbij Makelaardij) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Dichtbij Makelaardij b.v.
Meikeverstraat 9A02
3061 VH Rotterdam
T: 010 261 34 35
E: thuis@dichtbijmakelaardij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dichtbij Makelaardij verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie ID-bewijs (pasfoto en BSN-nummer afgeschermd)
 • Burgerlijke staat
 • KvK-uittreksel
 • Akte van ondersplitsing
 • Akte van splitsing
 • Akte van verdeling
 • Bewijs van eigendom (akte van levering)
 • Brochure
 • Energielabel
 • Foto’s
 • Kadaster koopsommenoverzicht
 • Kadastraal bericht eigendom
 • Kadastraal bericht object
 • Kadastrale kaart
 • Koopovereenkomst
 • Lijst van zaken
 • Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)
 • Nota van afrekening
 • Plattegrond 2D
 • Plattegrond 3D
 • Splitsingsreglement
 • Splitsingstekening
 • Verklaring van erfrecht
 • Video’s
 • Vragenlijst
 • VVE – ALV-notulen
 • VVE – Jaarrekening
 • VVE – KvK-inschrijving
 • VVE – Mutatieformulier
 • VVE – Opstalverzekering polis
 • VVE – Vergadering notulen
 • WOZ-aanslag

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker minimaal 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke of voogdelijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een persoon van 15 jaar of jonger, neem dan contact met ons. Wij zullende informatie dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Doel en basis van de grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken
Dichtbij Makelaardij verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • om jou te kunnen contacten indien dit nodig is om onze dienstverlening (in de toekomst) uit te voeren;
 • om een overeenkomst van opdracht (opdracht tot dienstverlening) uit te kunnen (laten) voeren;
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor het doen van belastingaangifte.

Dichtbij Makelaardij kan (een deel van) de persoonsgegevens in het kader van het bovenstaand genoemde delen met derden, zoals bijvoorbeeld een notaris, taxateur of collega-makelaar.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dichtbij Makelaardij neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Dichtbij Makelaardij) tussen zit. Dichtbij Makelaardij gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows, Microsoft Office, Realworks.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dichtbij Makelaardij bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, of voor zo lang Dichtbij Makelaardij verplicht is de gegevens te bewaren op grond van (fiscale) wetgeving of regelgeving vanuit branchevereniging VBO.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dichtbij Makelaardij deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in het kader van onze overeenkomst van opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dichtbij Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zo maken wij gebruik van de onderstaande derden.

 • Funda: het online promoten van de woning.
 • Fotografen: uitvoeren van foto- en videoshoots in en rondom de woning.
 • Collega-makelaars: bij het aankopen van een woning en/ of het doorgeven van een taxatieopdracht.
 • Notarissen: het opmaken en passeren van de akte van levering met behulp van de koopovereenkomst en de ID-kaart of paspoort van de betrokken verkoper(s) en koper(s).
 • Realworks: het werken met CRM-software.
 • VBO branche-organisatie: het verwerken van woninggegevens ten bate van collega-makelaars en ten bate van een eigen woningdatabase.

Delen van persoonsgegevens met derden buiten de EU
Dichtbij Makelaardij deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Dichtbij Makelaardij geef je hiervoor toestemming.

Cookies of daaraan vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Dichtbij Makelaardij maakt op de website www.dichtbijmakelaardij.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt. Met ‘cookies’ bedoelen we ook vergelijkbare technieken zoals pixels, scripts en beacons. Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Dit is gebruiksvriendelijk aangezien je dan bijvoorbeeld niet steeds je gegevens in hoeft te voeren of je instellingen hoeft aan te passen. Zodoende kunnen we onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten. Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies.

Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat elke keer dat je onze website bezoekt snel en correct de gewenste informatie wordt getoond. Functionele cookies worden altijd geplaatst, omdat deze essentieel zijn voor het goed functioneren van de website. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.

Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt en welke pagina’s het meest worden bezocht. Van de informatie die wij verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht en helpen ons de website nog gebruiksvriendelijker te maken. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die je surfgedrag kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Social media plug-in cookies
Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van sociale media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming. Voor de cookies die de sociale mediabedrijven plaatsen en mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Deze verklaringen kunnen van tijd tot tijd wijzigingen. Wij hebben daar geen invloed op.

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Whatsapp

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dichtbij Makelaardij. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander – door jou genoemde organisatie – te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar thuis@dichtbijmakelaardij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, mrz (machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort)), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit, ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dichtbij Makelaardij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan onverwijld contact met ons op.

Wijziging van onze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast. Als er wijzigingen worden aangebracht op deze pagina, dan kun je aan de datum hieronder zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. De nieuwe privacyverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie op deze pagina. Indien je niet instemt met de aangepaste verklaring, dien je je voorkeuren te wijzigen of te overwegen onze website niet langer te gebruiken.

Rotterdam, 20 januari 2021

Disclaimer

De informatie vermeld op deze website is met zorg door ons samengesteld. Voor de juistheid ervan zijn wij echter in geen enkel geval aansprakelijk. Ook kan er aan de vermelde gegevens in geen geval enig recht worden ontleend. De informatie over onze woningen zijn slechts een uitnodiging tot het doen van een bod onder voorbehoud van gunning door de verkoper. Gebruik van de informatie vermeld op deze website door derden, evenals openbaarmaking, reproductie en distributie zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Dichtbij Makelaardij b.v. en valt buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Dichtbij Makelaardij b.v. Dichtbij Makelaardij b.v. conformeert zich aan de AVG. Meer informatie hierover vind je in onze privacyverklaring.

Gratis waardebepaling in 1 minuut